Ak sme takí inteligentní, že vyvinieme techniku na zvyšovanie kapacity mozgu, mali by sme túto výhodu využiť.

Michael Gazzaniga 2010