CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁT – úroveň I.

skúšajúci Mgr. Bibiana Naďová

Podmienkou pre absolvovanie tejto certifikácie je úspešné absolvovanie nasledovných kurzov:
- základný 5-dňový profi kurz v metóde EEG biofeedback,
- 3-dňový kurz Neurofyziológia - (nielen) mozog v akcii,
- 3-dňový kurz Emočné záťaže z pohľadu detí a rodičov, 
- 2-dňový kurz Zdravý mozog a výživa. 

Ďalšie podmienky pre prístup k skúške:

 • minimálne ročná aktívna prax v metóde EEG biofeedback,
 • 30 samostatných terapeutických plánov,
 • odovzdanie vlastných tréningových protokolov - 15x tréning obecnej stabilizácie a 15x tréning alfa-theta.

Certifikát získa terapeut po úspešnom zvládnutí skúšky s obsahom:

 • teória metódy EEG biofeedback,
 • ontogenéza – vývinové štádia mozgu,
 • nervová sústava, hierarchia mozgových funkcií, anatómia mozgu,
 • talamo-kortiko-reverberačný systém,
 • motorický a limbický systém,
 • práca s EEG obrazom - rozbor frekvencií a amplitúd, frekvenčný a amplitudový vplyv na psychologický obraz klienta,
 • vyhodnotenie diagnostickej tabuľky dieťaťa a dospelého,
 • vytvorenie individuálneho terapeutického plánu na základe EEG biofeedback diagnostiky.

CERTIFIKÁT – úroveň II.

skúšajúci Mgr. Bibiana Naďová

Podmienkou pre absolvovanie tejto certifikácie je úspešné absolvovanie certifikácie úrovne I. a kurzov Špecifické tréningové protokoly a Komplexná difereciálna diagnostika.

Ďalšie podmienky pre prístup k skúške:

 • minimálne 1,5 ročná aktívna prax v metóde EEG biofeedback,
 • min. 100 odkonzultovaných alebo odtrénovaných klientov,
 • 3-dňová supervízia v EEG biofeedback inšitúte Slovensko v Prešove pod vedením Mgr. Bibiany Naďovej.

Certifikát získa terapeut po úspešnom zvládnutí skúšky s obsahom:

 • nervová sústava, hierarchia mozgových funkcií, anatómia mozgu,
 • funkčné oblasti mozgu,
 • vytvorenie správy na základe EEG biofeedback diagnostiky,
 • zákadný výklad popisu záťažového EEG záznamu,
 • špecifické tréningové protokoly,
 • neurobiologická podstata ADHD, ADD, autizmu a DMO,
 • jedlo ako terapia - fungovanie črevného systému, problematické potraviny, zdravé potraviny, možnosti terapie,
 • základy výživy vo vzťahu k zdraviu mozgu.

CERTIFIKÁT – úroveň III.

skúšajúci Mgr. Bibiana Naďová

Podmienkou pre absolvovanie tejto certifikácie je úspešné absolvovanie certifikácie úrovne II. a kurzu Rozbory neurologického popisu EEG.

Ďalšie podmienky pre prístup k skúške:

 • minimálne 2 roky aktívnej praxe.

Certifikát získa terapeut po úspešnom zvládnutí skúšky s obsahom:

 • rozbor a pochopenie neurologického popisu EEG,
 • širšie odborné vedomosti o fungovaní mozgu a CNS.

CERTIFIKÁT – úroveň IV.

skúšajúci Mgr. Bibiana Naďová

Podmienkou pre absolvovanie tejto certifikácie je úspešné absolvovanie certifikácie úrovne III. a kurzu Bihemisferálny EEG biofeedback tréning.

Ďalšie podmienky pre prístup k skúške:

 • 2 roky aktívnej praxe,
 • 2-dňová supervízia v EEG biofeedback inšitúte Slovensko v Prešove pod vedením Mgr. Bibiany Naďovej so zameraním na bihemisferálny EEG biofeedback tréning.

Certifikát získa terapeut po úspešnom zvládnutí skúšky s obsahom:

 • vytvorenie bihemisferálneho plánu na vybrané diagnózy,
 • výborné technické zvládnutie prístroja,
 • vykonávanie bihemisferálneho EEG biofeedback tréningu na klientovi.