Ďaľšie vzdelávanie

EEG biofeedback HOME

prednášajúci Mgr. Bibiana Naďová

Tento kurz je vhodný pre rodičov, asistentov a opatrovateľov detí a dospelých s tažším neurologickým ochorením, kde je predpoklad dlhodobej terapeutickej práce. Po absolvovaní kurzu môžu trénovať svojho zverenca alebo dieťa v domácom prostredí každý deň.

EEG biofeedback vzdelávanie terapeutov iných kurzov

prednášajúci Mgr. Bibiana Naďová

Tento kurz je vhodný pre absolventov iných EEG biofeedback kurzov, ktorí cítia potrebu sa ďalej vzdelávať.