Mgr. Bibiana Naďová

terapeutka a hlavná školiteľka
EEG biofeedback inštitút Slovensko

Vzdelanie, certifikáty a osvedčenia:
EEG biofeedback
EEG laborant
ERI terapia
Kraniosakrálna terapia
Nutričný poradca
Bi-hemisferálna integrácia
BENAUDIRA sluchová stimulácia

Hĺbková bunková muzikoterapia
Funkčný tejping
Systemická terapia očí
Traumatreatment

Mgr. Bibiana Naďová vyštudovala Prešovskú univerzitu v Prešove, smer učiteľstvo prvého stupňa a školská logopédia. Rok po ukončení školy, v roku 2003, nasledovalo vyššie nadstavbové štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti klinická logopédia. V roku 2005 absolvovala kurz EEG biofeedback na EEG inštitúte v Prahe pod vedením PhDr. Jiřího Tyla a neurológa, neurofyziológa a psychofyziológa profesora MUDr. Josefa Fabera, DrSc. Po absolvovaní kurzu absolvovala súkromnú logopedickú a EEG biofeedback prax pre nehovoriace deti a dospelých po mozgovej cievnej príhode ako aj prax na brnenskom EEG biofeedback pracovisku. Následne pod vedením MUDr. Josefa Fabera a PhDr. Jiřího Tyla vykonávala až do roku 2010 prax na EEG biofeedback pracovisku v Prahe, počas ktorej absolvovala aj certifikované školenie EEG laborant vo Fakultnej nemocnici na Bulovke v Prahe.

V priebehu pracovnej kariéry absolvovala aj štvormesačnú stáž v Diagnosticko-terapeutickom centre pre deti s DMO v USA, ročnú stáž v škole pre nepočujúcich v Prešove a predatestačnú stáž na Neurologickej klinike v Prešove. V rokoch 2006 až 2012 absolvovala výcvik v Skupinovej psychoanalytickej psychoterapii v Prahe na Inštitúte psychoanalytickej psychoterapie pod vedením profesora Kocourka, v rokoch 2011 až 2013 výcvik v Kraniosakrálnej osteopatii pod vedením Radka Neškrabala v Prahe a v rokoch 2016 a 2017 kurzy v sluchových tréningoch JIAS a BENAUDIRA, Systemickej terapie očí, Hĺbkovej bunkovej muzikoterapie, Bi-hemisferálnej integrácie ako aj certifikovaný kurz Nutričný poradca. Zúčastila sa ročného výcviku Práca s traumami a dynamika chorôb pod vedením Milana Hořínka.