PREDNÁŠKY

Prednášajúci: Mgr. Bibiana Naďová

V prípade záujmu máte možnosť si do vášho zariadenia, centra či školy objednať nasledovné prednášky resp ich kombinácie:

EEG biofeedback a neurofyziológia

Dĺžka trvania prednášky: 3 hod.

Obsah kurzu:

 • vznik metódy EEG bifeedback,
 • popis a princíp metódy,
 • EEG biofeedback prístroj,
 • EEG biofeedback diagnostika,
 • psychologické (záťažové) EEG,
 • EEG biofeedback tréning,
 • komu môže EEG biofeedback pomôcť,
 • mozog a EEG biofeedback,
 • ontogenéza - dozrievania elektrickej aktivity v mozgu,
 • využitie pre centrum/zariadenie/školu.

Neurofyziologická a biologická podstata ADHD

Dĺžka trvania prednášky: 3 hod.

Obsah kurzu:

 • vymedzenie diagnostických pojmov,
 • ontogenéza - dozrievania elektrickej aktivity v mozgu,
 • neurologický obraz ADHD,
 • neuromotorický obraz ADHD,
 • biologický obraz ADHD,
 • možnosti terapie,
 • rozlíšenie ADHD a ADD.

Neurofyziologická a biologická podstata ADD

Dĺžka trvania prednášky: 3 hod.

Obsah kurzu:

 • vymedzenie diagnostických pojmov,
 • ontogenéza - dozrievania elektrickej aktivity v mozgu,
 • neurologický obraz ADD,
 • neuromotorický obraz ADD,
 • biologický obraz ADD,
 • možnosti terapie,
 • rozlíšenie ADHD a ADD.

Neurofyziologická a biologická podstata autizmu

Dĺžka trvania prednášky: 3 hod.

Obsah kurzu:

 • vymedzenie diagnostických pojmov,
 • ontogenéza - dozrievania elektrickej aktivity v mozgu,
 • neurologický obraz autizmu,
 • neuromotorický obraz autizmu,
 • biologický obraz autizmu,
 • možnosti terapie.

Neurofyziologická a biologická podstata DMO

Dĺžka trvania prednášky: 3 hod.

Obsah kurzu:

 • vymedzenie diagnostických pojmov,
 • ontogenéza - dozrievania elektrickej aktivity v mozgu,
 • neurologický obraz DMO,
 • neuromotorický obraz DMO,
 • biologický obraz DMO,
 • možnosti terapie,
 • EEG biofedback HOME.

Máte záujem aj o iný typ prednášky? Dajte nám vedieť.

Na vyžiadanie spracujeme prednášky na tému poruchy učenia vrátanie dyslexie, dysgrafie a dyskalkúlie alebo tému poruchy reči, čítania, písania a matematických schopností.

Cenník jednotlivých prednášok zasielame na vyžiadanie.